Obecní úřad

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: Obec Zámostí-Blata

Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění, zákon můžete stáhnout zde

Organizační struktura: více zde

Kontaktní informace:
Obecní úřad Zámostí-Blata
Blata č.p. 16
506 01 Jičín
Tel.: 493 576 295
Fax: 493 576 295
E-mail:
ou.zamosti-blata@seznam.cz
ou.zamosti@tiscali.cz


Bankovní spojení:
Komerční banka Jičín,
číslo účtu: 27129541/0100
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

IČO: 00578665

DIČ: Obec není plátcem DPH

Rozpočet: rozpočty obce naleznete zde

Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: OU.Zamosti@tiscali.cz
- e-podatelna na www.zamosti-blata.e-obec.cz

Kde lze podat stížnost nebo žádost: na Obecním úřadě obce

Opravné prostředky: dotaz na OÚ

Formuláře: formuláře naleznete zde

Řešení složitých životních situací:
- projednáním na OÚ
- Městský úřad Jičín, odbor sociálních věcí

Nejdůležitější předpisy: naleznete zde

Sazebník za poskytování informací: není

Výroční zprávy: výroční zprávy jsou zde

Seznam organizací:
- Příspěvkové organizace obce: žádné


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz