Historie obce

Historie obce

V blízkosti obce se nachází zbytky skalního hradu "Pařez" z roku 1370.

Hrad Pařez


Písemné údaje o obci se datují od roku 1542. V současné době je obec z hlediska osídlování krajiny charakterizována dvěma samostatnými sídelními útvary – Zámostí a Blata.

V Zámostí je zachován původní historický obraz návsi čtvercového typu s architektonickým výrazem hospodářských roubených usedlostí, zvláště pak dům č.p. 8, který je zapsán v seznamu kulturních památek. Rovněž tak je zapsána socha sv. Jana Nepomuského v blízkosti bývalé hasičské zbrojnice.

V současné době dochází k rekonstrukci a obnově původní zelené návsi. Část obce Blata má charakter sídla ulicovitého typu a tvar návsi trojúhelníkového tvaru, kde se nachází drobná architektura, pomník padlých z I.sv. války 1918, kříž na pískovcovém soklu a zvonička z roku 1939.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz